Koncesja lub zezwolenie na gry hazardowe!

Informujemy, że  zasady i warunki prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach  zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471). Zgodnie z przepisami tej ustawy, działalność w zakresie gier hazardowych jest działalnością reglamentowaną co oznacza, że warunkiem koniecznym do jej prowadzenia jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia.

Bardzo często podmioty oferujące produkty/usługi podlegające pod przepisy ustawy o grach hazardowych przekonują swoich odbiorców o ich niehazardowym charakterze. Posługują się przy tym szeregiem specjalistycznych, ale fragmentarycznych ekspertyz prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej czy opiniami jednostek badawczych, potwierdzających, iż oprogramowanie służące do prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, zaś urządzenia, na których zostało ono zainstalowane nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych.

Mając na uwadze przestrzeganie przepisów w zakresie urządzania gier hazardowych na terenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności kwestie związane z udostępnianiem lokali podmiotom prowadzącym taką działalność prosimy osoby wynajmujące lokale o zwrócenie uwagi  na konieczność zabezpieczenia się na etapie zawierania umowy.

W celu wyłączenia  możliwości wykorzystania lokalu do prowadzenia takiej działalności konieczne jest zamieszczanie w zawieranych umowach klauzuli uniemożliwiającej wykorzystanie wynajmowanego lokalu do urządzania gier hazardowych.

Comments are closed.