ko

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym Moniki Borowskiej – Kolankiewicz składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa oraz Leszek Retel Przewodniczący Rady Po...

Konkurs “Barwy Wolontariatu”

Rusza XV edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy i docenieniem akcji wolontarystycznych. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, wolontar...

Konkurs na najlepszy film o wolontariacie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy film ukazujący pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów ukazu...

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandyd...
kwiat

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Gołdapskiego składamy wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych naszego powiatu najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie dziękujemy...

Spoty informacyjne – komunikat PKW

Pod poniższym linkiem znajdują się spoty o technikach głosowania w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu RP: http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/6_Multimedia    
trasy

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

Dobiega końca realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, który swym zasięgiem obejmuje również powiat gołdapski. W związku z tym 7 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdap...

O uchodźcach raz jeszcze – z prasy ogólnopolskiej

Samorządy nie będą zmuszane do przyjmowania uchodźców – powiedział szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Zapewnił, że do Polski trafią wyłącznie osoby pozytywnie zweryfikowane przez s...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organi...