Seminarium i warsztaty w Olsztynie

Zapraszamy do Olsztyna w dniach 8-9.02.2017r. na wydarzenie edukacyjne: Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych.
Na wydarzenia mogą się zapisać osoby, które zarejestrowały się na platformie www.ckngo.pl (należy kliknąć w rejestrację u góry ekranu) – co jest równoznaczne z dołączeniem do projektu.

Podczas seminarium (w dniu 8.02) proponowany jest przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013 oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie.

Warsztaty (w dniu 9.02), odbywają się równolegle w dwóch grupach do wyboru:
– Warsztat dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych (11.1 RPOWWM) (gr. I)
– Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków (gr. II)
Warsztaty to spotkania w mniejszych grupach, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym seminarium lub/i warsztacie!

Wydarzenia będą się odbywały w: Hotelu Wileńskim, przy ul. Ryszarda Knosały 5 w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne.

Poniżej program wydarzeń.

program_Olsztyn 8-9_02

Comments are closed.