Przyjdź Chwyć Przyjazną Rękę – warsztaty w PCPR

Na początku grudnia zakończył się blok warsztatów pn. Przyjdź Chwyć Przyjazną Rękę.Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, w ramach projektu „Razem pod parasolem prawa – II edycja” dofinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020.  

Warsztaty polegały na angażowaniu dzieci w zajęcia plastyczne i kulinarne. Celem zajęć było nabycie umiejętności pracy w zespole z uwzględnieniem zasad kultury i wzajemnego szacunku oraz zaakceptowania zasad panujących w grupie. 

Prowadzący spotkania szczególny nacisk kładli na wypracowywanie motoryki małej u dzieci, rozwijanie kreatywności, uwalnianie wyobraźni. Pogadanki z dziećmi miały na celu zobrazowanie im zasad bezpieczeństwa i higieny. Warsztaty były doskonałą alternatywą dla dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają przy komputerze.

Comments are closed.