Przebudowa ul. 1-go Maja

Obecnie na ul. 1-go Maja trwają prace związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa pod konstrukcję nawierzchni jezdni.
Przebudowa ulicy 1 – go Maja w Gołdapi realizowana jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi.
 
✅Wartość zadania: 10.612.889,80 zł
✅Dofinansowanie: 9.500.000,00 zł
 

Comments are closed.