Międzynarodowy Dzień Kombatanta

15 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta – święto upamiętniające wszystkich żołnierzy, a także osoby cywilne, które walczyły o wolność i niepodległość kraju.

W tym dniu składamy najszczersze wyrazy uznania wszystkim Kombatantom. Dziękujemy za sumienną służbę, która wymagała niezwykłej odwagi, trudu i poświęcenia. Wasza postawa, wytrwałość i miłość do Ojczyzny stanowi przykład prawdziwego patriotyzmu i bohaterstwa.

Comments are closed.