XII (12) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XII (12) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
 w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Anna Falińska