XCIV (94) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCIV (94) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 11.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m. Juchnajcie w latach 2022 – 2023 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska