CXII (112) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CXII (112) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utrzymania funkcjonowania i rozwoju działalności szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. z o.o. – referuje Starosta Gołdapski.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska