CLXXI (171) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CLXXI (171) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 10 stycznia 2024 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
  przez powiat gołdapski w 2023 r. – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska