CLXX (170) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXX (170) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2024 r. – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;
  2. wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy na terenie powiatu gołdapskiego w 2024 roku – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej;
  3. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/1 o pow. 0,0516 ha, położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność osoby fizycznej, przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości;
  4. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 57/1 o pow. 0,0059 ha, położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność osoby fizycznej, przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska