O cyberprzemocy i uzależnieniach na konferencji „Szczęście młodzieży na sercu nam leży”

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja pod hasłem „Szczęście młodzieży na sercu nam leży”, która odbyła się dziś w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. Tematem przewodnim był problem cyberprzestępczości oraz uzależnień. W roli prelegenta wystąpił pan Robert Ćwikowski reprezentujący Fundację Terapii i Rozwoju SATIS, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o zagrożeniach czyhających na młodzież. W sali ZSZ licznie zebrała się młodzież ze szkół powiatu gołdapskiego wraz z opiekunami.

Anonimowość w Internecie, zawieranie znajomości w sieci, umiejętność rozpoznawania zagrożeń, umiejętność właściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych, portale społecznościowe czy wizerunek w sieci oraz niebezpieczeństwa wynikające z użycia środków odurzających to tylko niektóre aspekty poruszone podczas spotkania.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Z pewnością wielu młodych ludzi wyciągnie z tego spotkania wnioski, tym bardziej, że problem cyberprzemocy zapewne dotyka wielu z nich.

Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, realizowanego w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Comments are closed.