Obrady Zarządu Łyna – Ława

10 grudnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. Powiat gołdapski reprezentował wicestarosta Andrzej Ciołek.

Głównym tematem obrad była problematyka organizacji kolejnego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława. Wydarzenie organizowane jest przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego oraz Stowarzyszenie Euroregion Łyna – Ława. Główne założenia spływu Łyna-Ława dotyczą nie tylko rekreacji, ale także poszerzania wiedzy o historii regionów znajdujących się nad brzegiem Łyny, o tradycjach, kulinariach i kulturze, a co najważniejsze integracja młodzieży powiatów przygranicznych i Obwodu Kaliningradzkiego. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Rangi wydarzeniu nadaje fakt, że będzie to jego XX edycja. Zamierzeniem organizatorów jest zatem, aby przygotować się w sposób szczególnie uroczysty do organizacji tej tradycyjnej już imprezy integrującej społeczność lokalną z obu stron granicy polsko-rosyjskiej.

Comments are closed.