„Ku pokrzepieniu serc „

W dniu 12 czerwca 2017r grupa słuchaczy G U T W udała się na wycieczkę na Litwę, konkretnie do Kiejdan, gdzie między innymi toczy się akcja Potopu” Henryka Sienkiewicza .Po drodze odwiedziliśmy Kowno – jego piękną starówkę i wiele innych ciekawych  obiektów.

W Kiejdanach przywitała nas pani Irena  Duchowska     prezes Związku Polakówna Litwie „Lauda”.   Od 2009 roku prezes U T W  w  rejonie kiejdańskim, autorka wielu wierszy. Po zwiedzeniu Kiejdan udaliśmy się na wieczorek integracyjny – spotkanie z rodakami, słuchaczami uniwersytetu. Po wymianie doświadczeń wieczór uprzyjemnił zespół „Issa”- jedyny polski zespół na Żmudzi. Chętnie słuchaliśmy ich pieśni wykonywanych w języku polskim . Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy „Kwiaty polskie „ i „Rotę”.  W drugim dniu w towarzystwie koleżanek z UTW ruszyliśmy na zwiedzanie Żmudzi. Jechaliśmy przez Rosienie ( Pomnik Żmudzina) do Szydłowa – „Lurd litewski”, podziwialiśmy piękną kaplicę w miejscu, gdzie ukazała się Matka Boska, a następnie „ Górę  Krzyży” za Szawlami .Setki tysięcy krzyży różnej wielkości są symbolem trwania katolicyzmu na Żmudzi i całej Litwie .Chodziliśmy ścieżkami, którymi chodził papież św. Jan Paweł.

W trzecim dniu była Kłajpeda i delfinarium. Najbliższe Polsce delfiny zachwycały nas swoimi popisami przez 30 minut .Delfiny instruowane przez trenerów wykonywały rozmaite sztuczki np. pięknie i wysoko skakały, malowały pędzlami. Wrzucały  piłkę  do kosza.

Ostatnim punktem programu buło muzeum bursztynów mieszczące się w Pałacu Tyszkiewiczów w Pałandze. Niektórzy powitali nasze morze  Bałtyckie. Wróciliśmy zadowoleni chociaż trochę zmęczeni.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze  środków otrzymanych z gminy Gołdap.

Comments are closed.