Konsultacje społeczne projektu aktualizowanej „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizowanej „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od 13 maja do 9 czerwca 2015 roku. Opinie, uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych. Dokument do wglądu znajduje się również w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, pokój nr 211 w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać: drogą elektroniczną na adres:dt@warmia.mazury.pl; drogą korespondencyjną na adres Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn; bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, pokój nr 211 w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego. Uwagi można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Turystyki.

więcej na:

http://portal.warmia.mazury.pl/turystyka/4449-strategia-rozwoju-turystyki-konsultacje-spoleczne

Comments are closed.