Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, Starosta Marzanna Marianna Wardziejewska przekazała na ręce Komendanta Powiatowego Policji latarki diodowe zakupione w ramach projektu „ ON, TY i JA- Razem Bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim” dofinansowanego z „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

W ramach projektu podejmowane są działania edukacyjno- profilaktyczne mające na celu:

  • podniesienie poziomu zaufania do formacji ochrony bezpieczeństwa i zaufania publicznego,
  • podniesienie umiejętności reagowania mieszkańców powiatu na przejawy zagrożenia
    i patologie społeczne,
  • kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu,
  • upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

Comments are closed.