Całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

Przypominamy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego pod numerem telefonu 800 165 320 funkcjonuje  bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Ponadto zaktualizowany Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod linkiem https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej.

Comments are closed.