Jarmark Bożenarodzeniowy ostatnim etapem realizacji projektu „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”

Jarmark Bożenarodzeniowy ostatnim etapem realizacji projektu „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”.

Podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, w świątecznej atmosferze promowano wartości prorodzinne, bezpieczeństwo oraz zdrowy styl życia. Na stoisku Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz z rąk strażnika miejskiego i policjantów można było otrzymać gadżety projektowe.

Podczas świątecznego spotkania została również przeprowadzona  akcja „Stop Przemocy”. W fotobudce uczestnicy jarmarku wykonywali zdjęcia z różnymi napisami np. „Szanuj mnie”, „Słuchaj mnie”, „Pozwól mi być sobą” itp. Akcja ta miała na celu uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na wzajemne szanowanie swoich uczuć. Podczas jarmarku uczestnicy mieli możliwość w rodzinnej i ciepłej atmosferze ozdobić pierniki.

Tymi działaniami Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło realizację prowadzonego na terenie powiatu gołdapskiego projektu pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020″.

Projekt został zrealizowany w ramach priorytetu Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Jego realizacja podniosła świadomość na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, ograniczania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży, wyedukowała społeczność w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie. Działania w dużej mierze nastawione były na profilaktykę, aby odwieść dzieci i młodzież od „nudy” i spędzania czasu w domu przed komputerem.

W ramach projektu odbyły się takie działania jak: „Przystanek Centrum”, „Warsztaty dobrego smaku” oraz warsztaty „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, akcje: „Wiem – reaguję”, „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, „Dbamy o rozwój dzieci i młodzieży”, „Stawiamy na sport”, szkolenie „Nastolatek z depresją”, Rodzinny rajd rowerowy, debata pn. „Wiem więcej”, konkursy: „Wolni od uzależnień”, „Mój nauczyciel jest the best”, Dobre maniery – ………………….” oraz „Uczeń godny naśladowania 2019”. Zorganizowano także teatr profilaktyczny, marsz „MAMY DUŻO MOCY, BEZ HEJTU I PRZEMOCY” oraz szkolenie dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli, a także „Jarmark Bożonarodzeniowy” z akcją „Stop przemocy”.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Comments are closed.