Plakat promujący Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

Ustawą z 22 lutego 2019 r. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski świętem państwowym. Święto ma na celu upamiętnienie przełomowego wydarzenia w dziejach państwa i narodu polskiego. Chrzest księcia Mi...