Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

Dnia 01 sierpnia 2021 roku w wyniku wybuchu gazu w m. Safronka dach nad głową straciło dziewięć rodzin. To trauma dla właścicieli mieszkań, którzy w jednej chwili utracili dorobek życia. Oprócz mieszkań stracili wszystko co w nich się znajdowało.
Budynek nie należał do gminnych zasobów mieszkaniowych. Mieszkali tam jednak mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny, których samorząd gminny wspiera w możliwie najszerszym zakresie.
Dlatego też jako Wójt czuję ogromną potrzebę inicjowania wszelkich działań, które pozwolą mieszkańcom w pierwszym etapie sfinansować rozbiórkę budynku (wymogi prawa budowlanego) oraz zaopatrzyć się w podstawowe przedmioty codziennego użytku. Być może etapami uda się następnie odtworzyć substancję mieszkaniową. Możliwości pomocy finansowej gminy są ograniczone i muszą mieścić się w ramach prawnych.
Jest jednak wiara w ludzką życzliwość i dobre serca. Bywały już sytuacje gdzie skoordynowanymi działaniami i zaangażowaniem wielu osób udawało się pomóc osobom potrzebującym. Nasi mieszkańcy również okazywali wówczas solidarność. Teraz sami jej potrzebują.
Bez wsparcia zewnętrznego osób o dużej wrażliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi nie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Potrzeb finansowych i rzeczowych jest bowiem zbyt wiele. Dlatego też poprzez Fundację NIDA prowadzona będzie zbiórka na poszkodowanych.
Jestem przekonany, że w Państwa gminie znajdą się osoby, firmy, instytucje, które zareagują na mój apel.
Z góry dziękując i proszę o rozpowszechnienie informacji.
Wpłat można dokonywać na konto:


53 8834 0009 2001 0000 5005 0006 z dopiskiem ,,Darowizna Safronka”
W kwestii pomocy rzeczowej proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej- tel. 89 626 20 44 ; 626 20 65; e- maili: gops@janowieckoscielny.info
Dla zobrazowania rozmiaru katastrofy budowlanej załączam zdjęcia.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny
Piotr Rakoczy

 

Zdjęcia przedstawiają katastrofę budowlaną spowodowaną wybuchem gazu
Zdjęcia przedstawiają katastrofę budowlaną spowodowaną wybuchem gazu
Zdjęcia przedstawiają katastrofę budowlaną spowodowaną wybuchem gazu
Zdjęcia przedstawiają katastrofę budowlaną spowodowaną wybuchem gazu

Comments are closed.