Aktywni studenci – szansa na stypendium!

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Aktywny student 2021”.

Studencie:

– mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego,

– Twoja rodzina ma niskie dochody,

– osiągasz wysokie wyniki w nauce,

– masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną, działasz jako wolontariusz.

Te stypendium jest dla Ciebie!

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez Gołdapski Fundusz Lokalny są stypendiami rozwojowymi. Wspieramy tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.

Formularz wniosku oraz zasady przyznawania stypendiów na stronie:

https://funduszgoldap.pl/index.php/65-nowiny/319-aktywni-studenci-szansa-na-stypendium

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl

Wnioski w formie papierowej przyjmujemy do 3 września 2021 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap, dodatkowo jedynie formularz wniosku w formie edytowalnej należy przesłać ww. terminie na adres: gofund@wp.pl

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Aktywny student 2021".

Comments are closed.