Nowy rok szkolny 2023/2024

4 września, po wakacyjnej przerwie rozbrzmiał pierwszy dzwonek.
Tak nowy rok szkolny w powiecie gołdapskim powitali pracownicy oświaty, uczniowie, a także rodzice.
W inauguracjach roku szkolnego 2023/2024, które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi udział wzięła starosta Marzanna Wardziejewska oraz pracownik ds. edukacji Iwona Dębowska, natomiast w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi uczestniczył wicestarosta Andrzej Ciołek.
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej w szkołach ponadpodstawowych utworzone zostały Oddziały Przygotowania Wojskowego dedykowane młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych R.P. W Oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. W związku z tym wydarzeniem, inaugurację uświetnili przedstawiciele służb obronnych – Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku ppor. Janusz Furman oraz 15. Pułku Przeciwlotniczego mjr Sylwester Czaplicki.
Klasy kadeckie otrzymały z ich rąk symbole narodowe.
Starosta wręczyła stypendium uczennicy klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi za bardzo wysokie wyniki w nauce, zaś w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi świadectwa z czerwonym paskiem i wyróżnieniem uczniom kończącym szkołę po odbytych praktykach zawodowych.
Przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli wszystkim uczniom i nauczycielom najlepsze życzenia wielu sukcesów i dni pełnych uśmiechu.
My również dołączamy się do życzeń i mamy nadzieję, że minione wakacje przyczyniły się do zasłużonego odpoczynku, a nowy rok szkolny przyniesie wiele sukcesów i inspiracji do realizowania dalszych celów i zamierzeń.
 

Comments are closed.