Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 21-23 września 2023 r. na terenie tutejszego województwa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepieniami objęty zostanie teren następujących powiatów i gmin: powiat ełcki, powiat olecki, powiat gołdapski, powiat węgorzewski, powiat giżycki – gmina Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, powiat piski – gmina Biała Piska, Orzysz oraz Pisz. Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r.poz. 1737). Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na lisy wolno żyjące. Szczepienia przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku. Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest brak wystąpienia zachorowań na wściekliznę u ssaków naziemnych na terenie województwa od lutego 2012 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 21 września do 12 października 2023 r. W szczególności apeluje się, aby nie płoszyć zwierzyny oraz nie podnosić i niszczyć przynęt ze szczepionką. Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na koszt budżetu Państwa. Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

 

Comments are closed.