Gołdapskie placówki medyczne otrzymały dofinansowanie na wdrożenie usług e-zdrowia

27 marca 2018 r. marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy o dofinansowanie dwóch gołdapskich projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie.

Wnioskodawcą 1. projektu był Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Gołdapi. Tytuł projektu: „Wdrożenie usług e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Gołdapi”, wartość projektu: 245 488,00 zł (dofinansowanie 208 664,80 zł).

Wnioskodawcą drugiego projektu była GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. Tytuł projektu: „Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi”. Wartość projektu: 1 178 496,79 zł (dofinansowanie 1 001 722,27 zł).

Oba projekty przyczynią się m. in. do zwiększenia dostępności usług i informacji medycznej dla pacjentów, poprzez uruchomienie usług elektronicznych oraz ograniczenie tworzenia dokumentacji medycznej w wersji papierowej. Zrealizowanie postawionych celów pozwoli na usprawnienie pracy placówek, zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą działalnością medyczną, w tym w szczególności wytwarzaną i udostępnianą dokumentacją medyczną, usprawnienie i ujednolicenie procedur medycznych, a tym samym umożliwi pacjentom łatwy i wygodny dostęp do szeregu interesujących ich informacji za pomocą Internetu.

Fot. goldap.org.pl

 

Comments are closed.