Sesja z udziałem marszałka

Z udziałem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odbyła się ostatnia (29.03.2018) sesja Rady Powiatu.

Sesja miała bardzo uroczysty charakter. Na wniosek starosty gołdapskiego marszałek wyróżnił Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego płk. Władysława Steckiego i płk. Władysława Frydrycha, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój regionu Warmii i Mazur.

Również sam marszałek został odznaczony przez starostę Medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”. Starosta Andrzej Ciołek przekazał marszałkowi wyrazy uznania oraz podziękowania za decyzje i działania podejmowane z myślą o mieszkańcach powiatu gołdapskiego, które przyczyniają się do rozwoju i promocji zarówno województwa warmińsko-mazurskiego, jak również naszego powiatu.

Comments are closed.