Hodowcy bydła mlecznego wyróżnieni

W czwartek, 22 marca w Olecku odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego z województwa warmińsko-mazurskiego.  Organizatorem wydarzenia był olsztyński oddział Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Warmińsko –Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie. W spotkaniu udział wzięła wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda.

Tradycyjnie już zaprezentowano najlepszych producentów mleka i materiału hodowlanego. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele powiatu gołdapskiego:

  1. Henryk Repow                Marlinowo           8 941 kg mleka
  2. Tomasz Kowalewski       Redyki                  8 549 mleka
  3. Józef Bombała                 Żabin                    8 479 kg mleka
  4. Sławomir Mentel            Rogajny                8 297 kg mleka
  5. Józef Kina                        Grodzisko             7 956 kg mleka

Wicestarosta uhonorowała rolników z naszego powiatu okolicznościowymi statuetkami oraz upominkami dziękując tym samym  za zaangażowanie i wytrwałość w pracy.

Comments are closed.