CVII (107) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CVII (107) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 09 lutego 2018 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi
  4. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II” ­- referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 referuje Skarbnik Powiatu,
  6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek