Zarząd Województwa za połączeniem kolejowym do Gołdapi

Dziś obradował Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie obrad Zarząd Województwa poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Departamentu Infrastruktury i Geodezji w sprawie zaakceptowania propozycji projektów, które zostaną zgłoszone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028. Wśród nich znalazł się projekt modernizacji linii kolejowej nr 041 Gołdap-Olecko-Ełk.

Comments are closed.