Zarząd Powiatu w Gołdapi dokłada wszelkich starań do budowania nowych ciągów komunikacyjnych

Zarząd Powiatu w Gołdapi uprzejmie informuje, że dokłada wszelkich starań do budowania nowych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu gołdapskiego. W związku z powyższym sięga po zewnętrzne możliwości finansowania. Obecnie zgodnie z zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu takich dróg powiatowych jak Nadbrzeżna, Cicha, Mała oraz Zielona, Powiat Gołdapski będzie aplikował o dofinansowanie ww. inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Poniżej kalkulacja finansowa w przypadku obu inwestycji:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała
oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap”.

Wartość projektu 1 379 646,00 zł, w tym:

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa –  689 822,00  zł

Wkład własny 689 824,00 zł w tym:

– Gmina Gołdap 465 004,00 zł

– Powiat Gołdapski 224 820,00 zł

 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II”.

Wartość projektu 1 922 773,00 zł w tym:

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa  951 867,00 zł

Wkład własny Beneficjenta 970 906,00 zł w tym:

– Gmina Gołdap 577.000,00 zł

– Powiat Gołdapski 393 906,00 zł

Andrzej Ciołek Przewodniczący Zarządu Powiatu w Gołdapi

Comments are closed.