XII edycja konkursu wiedzy o odznakę Młodego Strażnika Parku 2016

24 listopada 2016 roku w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbyła się XII edycja konkursu wiedzy o odznakę Młodego Strażnika Parku 2016. W konkursie uczestniczyli reprezentanci klas IV-VI szkół podstawowych. Jedna szkoła mogła zgłosić do trzech uczniów.

W tym roku do konkursu o odznakę stanęło aż 32 uczniów reprezentujących 11 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego:

Szkołę Podstawową w Boćwince (opiekun: Beata Zajkowska),

Szkołę Podstawową w Dubeninkach (opiekun: Beata Staśkiewicz),

Szkołę Podstawową w Galwieciach (opiekun: Beata Staśkiewicz),

Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi (opiekun: Danuta Boguska),

Szkołę Podstawową nr 2 w Gołdapi (opiekun: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska),

Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi (opiekun: Iwona Malinowska – Januszkiewicz),

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w  Gołdapi (opiekun: Dominika Baziuk),

Zespół Szkół w Grabowie (opiekun: Lech Wronowski),

Szkołę Podstawową w Pogorzeli (opiekun Ewa Wojciechowska),

Szkołę Podstawową w Lisach – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekun: Irena Hukowicz),

Szkołę Podstawową w Żytkiejmach – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży(opiekun: Ryszard Dutkiewicz).

Konkurs prowadzony był w formie turnieju opartego o pytania i zadania wyświetlane na prezentacji multimedialnej. Konkurencje sprawdzały znajomość zagadnień przyrodniczych, ekologicznych oraz znajomość walorów naszego Parku.

Po przeprowadzeniu pięciu konkurencji i zadaniu pięciu pytań dla chętnych wyłoniono 5 finalistów, którzy przystąpili do konkurencji finałowej. W wyniku jej przeprowadzenia uczestnicy, którzy osiągnęli kolejno największą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz odznakę Młodego Strażnika Parku 2016.

I miejsce ex aequo  i odznaka Młodego Strażnika Parku 2016:

Pola Kowalewska z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi

Jakub Śniczewski z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi

II miejsce ex aequo i odznaka Młodego Strażnika Parku 2016:

Jakub Delegacz z kl. VI Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

Mikołaj Markowski z kl. Va Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi

III miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2016:

Patryk Żyżyk z kl. V Szkoły Podstawowej w Galwieciach

Na zakończenie spotkania laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

E. Gumowska

[Not a valid template]

Comments are closed.