Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostało zaproszenie do składania wniosków EACEA/26/2017 w ramach Programu ERASMUS +, podstawowe działanie 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk; Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia młodzieży, które skierowanie jest do Europejskich Organizacji Pozarządowych. celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zapewnienie finansowania w ramach dwóch następujących grup:

 

  1. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie kształcenia i szkolenia (grupa 1)
  2. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie młodzieży (grupa 2)

Szczegółowe informacje, adresy e-mailowe do osób odpowiedzialnych za wnioski oraz linki do formularzy znajdziecie Państwo pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.348.01.0008.01.POL&toc=OJ:C:2017:348:TOC

Comments are closed.