„Wolni od uzależnień”

Dziś w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przeprowadzono Powiatowy Konkurs pn. „Wolni od uzależnień”. Swoich reprezentantów wystawiły szkoły ponadpodstawowe Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Celem konkursu było m.in.: dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie młodego organizmu, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów oraz skłanianie uczniów do zachowań asertywnych.

Komisja w składzie Ewa Bolewska – przewodniczący komisji (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi), Małgorzata Gryszkowska (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi) oraz Anna Podciborska (Starostwo Powiatowe w Gołdapi) wyłoniła zwycięzców:

Miejsce I Klaudia Kania (Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi)

Miejsce II Franciszek Dąbrowski (Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi)

Miejsce III Anna Antolak (Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II w Gołdapi)

Laureaci konkursu otrzymali z rąk wicestarosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka cenne nagrody, a pozostali upominki z podziękowaniami za udział w konkursie. Słowa uznania skierowano do opiekunów młodzieży: Pani Elżbiety Krynickiej oraz Anny Gawzy, a także dla inicjatorki konkursu Pani Ewy Bolewskiej – asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, dofinansowanego ze środków rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Realizowanego przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Comments are closed.