Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery i Europejskie Dni Pracodawcy w PUP w Gołdapi

W dniach 21-27 października 2019 r., na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, organizowane są wydarzenia w ramach XI edycji Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy, których hasło przewodnie brzmi: „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”. Misją działań podejmowanych w ramach tych przedsięwzięć jest uświadomienie uczestnikom obecności innych kultur w ich najbliższym otoczeniu, refleksja nad umiejętnością zrozumienia inności drugiego człowieka oraz ukazanie korzyści wynikających z wielokulturowości.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi, 22 października 2019 r., odbyły się dwa spotkania informacyjne z gołdapską młodzieżą szkolną (z liceum ogólnokształcącego oraz technikum logistycznego). Przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej „Poznaj mnie, a zrozumiesz” doradca zawodowy przybliżył zjawisko wielokulturowości i przedstawił je w pozytywnym świetle, podkreślając szanse i możliwości, które daje różnorodne środowisko, zachęcając do zaciekawienia odmiennością i wyzbywania się strachu przed nią. W prezentacji pojawiły się także informacje na temat lokalnego rynku pracy.
23 października 2019 r. zorganizowano spotkanie pod nazwą „Wielokulturowość na rynku pracy”, adresowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gołdapi. Spotkanie otworzył wicestarosta gołdapski Andrzej Ciołek. Ponownie poruszony został temat różnorodności kulturowej, sytuacji na rynku pracy w powiecie gołdapskim, a także sieci europejskich ofert pracy, czyli EURES. Do prowadzenia spotkania włączył się przedstawiciel gołdapskiego pracodawcy, który mówił o zatrudnianiu cudzoziemców, integracji w pracy oraz w miejscu pobytu, jak również legalnym zarobkowaniu bez dyskryminacji. Obecna była także pracownica biura terenowego ZUS w Gołdapi, by opowiedzieć o zatrudnieniu zgodnym z prawem, związanych z tym korzyściach, a także konsekwencjach pracy w tzw. szarej strefie.

 

 

Comments are closed.