„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

Dobiega końca realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, który swym zasięgiem obejmuje również powiat gołdapski. W związku z tym 7 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyła się Rada Budowy dotycząca powyższej inwestycji. Wzięli w niej udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego (Inwestora), Wykonawców, Inżyniera Kontraktu, projektanta oraz Starostwa i trzech gmin.
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to inwestycja polegająca na modernizacji już istniejących tras rowerowych, budowie nowych, wykorzystaniu istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku. Trasa, o łącznej długości prawie 2000 km, biegnie przez teren pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W naszym województwie to 420 kilometrów. Przez powiat gołdapski biegną 82 km tej trasy.
Koszt inwestycji dla całej Polski Wschodniej wynosi ok. 50 mln euro. Dla województwa warmińsko – mazurskiego to koszt ok. 81 mln złotych. Na terenie powiatu gołdapskiego wykonane zostaną inwestycje o wartości ponad 15 mln złotych.
Powiat gołdapski nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową ścieżek rowerowych na naszym terenie. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wkład własny w wysokości 5 % pokrywa samorząd województwa warmińsko – mazurskiego. Zadaniem gmin i powiatów będzie utrzymanie powstałej infrastruktury przez minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz przebieg trasy rowerowej znajdują się na stronie internetowej http://greenvelo.pl/ .

[Not a valid template]

 

Comments are closed.