szkolenie personelu narażonego na izolację w 15. Gołdapskim pułku przeciwlotniczym

Jednostka Wojskowa Nr 4808 informuje, iż w dniach 7-11.12.2020r. na terenach Nadleśnictwa Czerwony Dwór (rejon miejscowości Jany, Boćwinka, Żabin), 15. Gołdapski pułk przeciwlotniczy przeprowadzi szkolenie dla personelu narażonego na izolację. W szkoleniu weźmie udział grupa około 50 żołnierzy. Żołnierze przemieszczać się będą skrycie, pojedynczo lub w grupach kilkuosobowych. Planowane przemieszczanie grup: MAŻUCIE- BOĆWINKA- ŻABIN. Pojazdy zabezpieczające szkolenie poruszać się będą po drogach leśnych i dopuszczonych do ruchu. W opisanym rejonie prowadzone będą działania kinetyczne o niskim natężeniu z użyciem środków pozoracji. 

Comments are closed.