Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka nagradza utalentowanych artystów

Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka jest kontynuatorem fundowania nagród Talent Roku, przyznawanych przez 10 lat przez Fundację Środowisk Twórczych, a z nazwą Stowarzyszenia realizowanych  od kolejnych 3 lat. Formuła nagradzania jest prosta. Każdego roku nagradza się artystów z Olsztyna i regionu  w różnych dziedzinach sztuki, zwracając uwagę na potencjał twórczy, potwierdzony nagrodami i rekomendacjami  oraz konieczność wsparcia – nagrody dedykowane są głównie młodym twórcom  na tzw. starcie. Nagrodę i tytuł „Talent Olsztyna” może otrzymać artysta, który mieszka i tworzy w Olsztynie. Nagrodę i tytuł „Uskrzydleni” mogą  zaś otrzymać nie tylko twórcy z regionu, ale też animatorzy życia kulturalnego, inicjatorzy wydarzeń artystycznych itp.  

Wniosek o nagrodę może złożyć sama osoba zainteresowana, instytucja, organizacja, każdy, kto ten wniosek uzasadni.

Wniosek powinien zawierać:

– dane teleadresowe kandydata do nagrody;

–  jego biogram artystyczny, rekomendacje, załącznik dokumentacyjny, pozwalający poznać dorobek  z ostatnich kilku lat, ale wymogiem jest uwzględnienie ostatnich 2 lat  (link na strony w sieci internet, zdjęcia, artykuły itp.);

– zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych na cele organizacyjne obsługi wniosku o nagrodę (scan ).

O nagrodzie decyduje Kapituła Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka, którą tworzą członkowie Stowarzyszenia, a jej przewodniczącym z głosem decydującym w przypadku braku jednoznacznych rozstrzygnięć jest prezes Stowarzyszenia. Do składu Kapituły w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zaproszone dodatkowe osoby w roli ekspertów.

Nagroda przyznawana jest corocznie.

Wnioski można składać drogą elektroniczną w ciągu każdego roku  do końca października.

Gala wręczenia nagród odbywa się w grudniu.

Na nagrodę składają się: statuetki, nagroda finansowa (nie mniej niż 1.000 zł brutto) oraz oprawa artystyczna wydarzenia wraz z koncertem czy wernisażem nagrodzonego artysty.   

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie, a fundusz nagród tworzą dzięki sponsorom i darczyńcom, których starają się uczulić na potrzebę wzmacniania lokalnych twórców.

Corocznie przyznawane są nie mniej niż 3 nagrody i publiczne prezentacje artystów. Na galę przybywa nie mniej niż 100 osób ( w zależności od sali), otwartych na różne aktywności w kulturze i sztuce (wstęp wolny).    

O organizacji można przeczytać na stronie:

http://www.prokulturaolsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci.html

Zapraszam do zgłaszania wniosków do nagrody artystów, których warto zaprezentować i poznać bliżej.  Kontakt, zgłaszanie wniosków: prokulturaolsztyn@o2.pl lub elamierzynska@o2.pl      

Comments are closed.