Spotkanie z uchodźcami wojennymi z Ukrainy

W sali kinowej gołdapskiego Domu Kultury spotykamy się zazwyczaj w radosnych okolicznościach, celebrujemy różne wydarzenia. Wczoraj było inaczej…
 
Spotkanie inne niż wszystkie – spotkanie z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu gołdapskiego, z ludźmi, których życie wystawiło na próbę. Na twarzach zmęczenie i zagubienie, zmieszane z niezwykłą siłą. Nie brakuje im energii do działania, do podjęcia pracy.
Muszą szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, stąd spotkanie, którego celem była przede wszystkim rozmowa, poznanie ich potrzeb i przekazanie niezbędnych informacji. Dlatego też w spotkaniu, poza władzami powiatu gołdapskiego i gminy Gołdap, uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, służb medycznych. Uchodźcy mają także zabezpieczoną pomoc psychologiczną. W spotkaniu uczestniczyli również lokalni przedsiębiorcy, którzy oferują swoją pomoc.
 
Wszyscy służą pomocą naszym sąsiadom z Ukrainy.
 
Najważniejsze, że są już zaopiekowani, bez alarmów bombowych, w naszym małym miasteczku. Wiedzą, że jesteśmy z nimi, że nie zostawimy ich w potrzebie.
 
Władze gminy i powiatu witają uchodźców w sali widowiskowej Domu Kultury.
Uchodźcy w sali widowiskowej Domu Kultury, kobiety mężczyźni, dzieci.

Comments are closed.