Rozmawiano o przyszłości szpitala

27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się spotkanie ws. przyszłości szpitala. Wziął w nim udział starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wicestarosta Grażyna Barbara Senda oraz sekretarz powiatu Marek Miros. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele gmin, mieszkańcy Gołdapi, pracownicy szpitala, radni powiatowi i miejscy oraz właściciel sanatorium „Wital” Ryszard Tymofijewicz.
Podczas dyskusji wyłoniły się dwie wizje przyszłości gołdapskiego szpitala. Pierwszą z nich jest przekazanie zadań prowadzenia szpitala operatorowi zewnętrznemu. Powiat prowadzi rozeznane w tym temacie.
Drugim wariantem jest budowa nowego szpitala przez prywatnego inwestora – tu chęć zaangażowania finansowego przedstawił Ryszard Tymofijewicz, podkreślając iż konieczne jest dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt budowy nowego szpitala waha się w granicach 80-100 mln zł.
Zanim jednak doszłoby do wybudowania nowego szpitala, konieczne jest dofinansowanie szpitala w kwocie 500 tys. zł rocznie, aby niwelować jego straty. Być może gmina Gołdap będzie w stanie wesprzeć powiat w tym zakresie.
Starosta Andrzej Ciołek podkreślił, iż losy szpitala są bliskie powiatowi i przypomniał o tym, jak wielkie starania i prace poczyniono, by pozyskać 13 mln zł, które przeznaczono na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pozwoliło to zniwelować ponad jedenastomilionowy dług szpitala. Gdyby nie podjęte kroki, powiat spłacałby kredyt szpitala aż do roku 2020.
Istnieje jeszcze trzecia opcja dla gołdapskiego szpitala, mianowicie fuzja z innym dużym szpitalem, którego gołdapska „Goldmedica” byłaby filią.
Starosta gołdapski podkreślił, iż żadne decyzje ws. przyszłości nie zapadły – cały czas trwają rozmowy i rozeznania – wszystkie opcje są rozważane i decyzja, która zostanie podjęta będzie optymalna i najlepsza zarówno dla pacjentów, personelu, jak i powiatu.

[Not a valid template]

Comments are closed.