Otwarcie dróg powiatowych

Kolejne drogi w naszym powiecie zostały oddane do użytku. Uroczyste otwarcie inwestycji, które miało miejsce 28 sierpnia 2015 r., było swoistym ukoronowaniem współpracy samorządów: powiatowego i gminnych oraz nadleśnictwa.

Pierwszą otwartą tego dnia drogą powiatową były ulice Topolowa i Leśna w Baniach Mazurskich, zmodernizowane w ramach projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna i 1764N ul. Topolowa w Baniach Mazurskich” dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja objęła: położenie nowej nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe i poziome, budowę dwóch zatok autobusowych, parkingów oraz położenie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego (z kostki brukowej).  Koszt inwestycji wyniósł 2 061 946,28 zł.  Kwota dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:  1 030 973,00 zł. Na wkład własny złożyły się:  Gmina Banie Mazurskie: 465 486,64 zł, Powiat Gołdapski: 465 486,64 zł, Nadleśnictwo Czerwony Dwór: 100 000 zł. Wykonawcą inwestycji było wyłonione w przetargu  Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. (podwykonawca:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.. z o.o.).

Tego samego dnia dokonano również uroczystego otwarcia drogi powiatowej w Gołdapi zmodernizowanej w ramach projektu: „Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiosennej w Gołdapi”. W tym przypadku, remont ulicy solidarnie (po 50%) współfinansowali powiat gołdapski i gmina Gołdap. Koszt remontu ulicy to 187 212,28 zł. Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni jezdni kostką typu polbruk. Firmą, która wykonała roboty, była, wyłoniona w drodze przetargu, TOP KOP Krzysztof Świtaj z siedzibą w Gołdapi.

W powyższych uroczystościach uczestniczyło wielu gości, przybyłych na zaproszenie starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka i gminnych samorządów: wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, senator Marek Konopka, wicestarosta Grażyna Barbara Senda, sekretarz powiatu Marek Miros, komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, nadleśniczy nadleśnictwa Czerwony Dwór Mariusz Kimszal, przedstawiciele służb mundurowych, radni powiatowi oraz radni gminni z Bań Mazurskich i Gołdapi, mieszkańcy Bań Mazurskich i Gołdapi, ks. proboszcz Andrzej Jarząbek, o. Paweł Staruch oraz ks. Wojciech Kuprewicz.

Po przemówieniach starosty i gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, księża udzielili błogosławieństwa, po czym uczestnicy uroczystości  przeszli wyremontowanymi ulicami.

Nowe inwestycje z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania po drogach naszego regionu, usprawniając tym samym komunikację w powiecie.

Comments are closed.