Ptasia grypa – zakaz wypuszczania drobiu na wybieg

Przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków hodowcy drobiu powinni wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane.

Nieprzestrzeganie nakazów ww. rozporządzenia skutkować będzie nakładaniem wysokich kar pieniężnych. Każdorazowo niezastosowanie się do nakazów proszę bezwzględnie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi.

Comments are closed.