Porozumienia z nadleśniczymi

Tradycyjnie już od kilku lat Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisują aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W tym roku spotkanie w tej sprawie odbyło się  14 lutego. Aneksy podpisali nadleśniczy: Mariusz Kimszal (Nadleśnictwo Czerwony Dwór ), Grzegorz Jejer (Nadleśnictwo Gołdap) oraz Zbigniew Piotr Poniatowski (Nadleśnictwo Olecko).

Podczas spotkania poruszono kwestię dotychczasowej współpracy oraz omówiono pojawiające się problemy, celem ich uniknięcia w przyszłości. Kończąc spotkanie, wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda podziękowała wszystkim nadleśniczym za dobrą współpracę z powiatem oraz ogromny wkład, jaki wkładają w rozwój Lasów Państwowych.

[Not a valid template]

Comments are closed.