Pracownicy socjalni z Gori z wizytą w naszym powiecie

Od połowy września w powiecie gołdapskim z wizytą przebywali pracownicy socjalni z gminy Gori w Gruzji. Wizyta odbyła się w ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przewiduje realizację dwóch wizyt, równolegle w gminie Raciechowice i powiecie gołdapskim. Polegają one na odbyciu 10-dniowych praktyk, które nasi gości odbywali w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Praktyki służą zapoznaniu się i przetestowaniu sprawdzonych w Polsce metod pracy z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi, w tym osobami starszymi. Pozwalają na poznanie m.in. charakteru i metodyki zajęć edukacyjnych, fizjoterapeutycznych, wsparcia psychologicznego, działań integrujących. Ideą nie jest wyłącznie obserwacja pracy, ale czynny w niej udział, poprzez pomoc w realizacji poszczególnych zajęć oraz inicjowanie i prowadzenie autorskich warsztatów.

Pracownicy socjalni z Gruzji mieli również okazję zapoznać się z pracą innych jednostek z terenu powiatu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia, Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi. Ponadto w wolnym czasie goście zwiedzali nasz urokliwy region, poznając jego walory krajobrazowe i atrakcje turystyczne.

Pobyt w Polsce przyczynił się do nawiązania kontaktów pracowników ww. placówek z pracownikami z gminy Gori – co z pewnością będzie wykorzystywane w kolejnych działaniach projektowych i zapewne będzie procentować trwałą wymianą wiedzy, konsultacji oraz doświadczeń.

W tym tygodniu w ramach projektu planowana jest rewizyta grupy doradczej z terenu powiatu gołdapskiego, w celu wsparcia w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy w animowaniu oraz realizacji zadań edukacyjnych.

Comments are closed.