Poradnik „Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”

Mając na uwadze problematykę poprawy jakości powietrza, a w szczególności możliwości redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i szczególnie szkodliwego benzo(a)pirenu uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska opracowało Poradnik „Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”, który zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz poradnika przygotowana została również ulotka oraz informator.

Dokumenty poniżej:

Poradnik__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalyc

Informator_Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_staly

Ulotka__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych

 

Comments are closed.