Pomarańczowa Wstążka

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie trwa Kampania Pomarańczowej Wstążki. Jest to czas, kiedy wszyscy mieszkańcy powiatu gołdapskiego podejmują szereg działań na rzecz uświadamiania i tworzenia świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży.

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która ma na celu nagłaśnianie ważnego i trudnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest mobilizowanie wszystkich do reagowania i pomagania tak, aby tworzyć świat, w którym dzieci i młodzież będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Placówki oświatowe z powiatu gołdapskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi aktywnie włączyły się w kampanię „Pomarańczowej Wstążki”. W akcji wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” w Jabłońskich, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Lisach, Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich, Szkoła Podstawowa w Galwieciach, Szkoła Podstawowa w Dubeninkach i Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach.

W ramach tegorocznej edycji Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi spotykali się z uczniami oraz gronem pedagogicznym w szkołach, udzieli wskazówek jak radzić sobie z problemem przemocy oraz informowali gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności oraz kształtować świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Spotkania zorganizowano w ramach programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z KPP Gołdap: „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie Gołdapskim” dofinansowanym przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 oraz programu: „GOŁDAPPROFILAKTYCZNIE#UZALEŻNIONA” dofinansowanego z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022”.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w budowanie świata wolnego od przemocy, świata pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka.

KPP Gołdap

Comments are closed.