Kampania „Biała wstążka” z udziałem gołdapskich policjantów

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i społeczne uświadomienie jak ważny jest męski głos solidarności z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie – to główne cele międzynarodowej kampanii pod nazwą „Biała Wstążka”. To już kolejny raz, kiedy gołdapscy policjanci angażują się w akcję na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Za nami 16 dni aktywnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Każdego roku w okresie od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie są prowadzone liczne przedsięwzięcia mające na celu podkreślenie sprzeciwu wobec stosowanej przemocy.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi aktywnie działają w zakresie przeciwdziałania przemocy przez cały rok, jednak w tych dniach w sposób szczególny swoje działania skierowali na rzecz zapobiegania i powstrzymywania tego zjawiska. Z uwagi na to, że akcja skupia się na symbolice „Białej Wstążki”, czyli znaku niewinności, funkcjonariusze odwiedzali różne instytucje na terenie powiatu gołdapskiego i przypinali białe wstążki, które są symbolem sprzeciwu wobec przemocy oraz osobistym zobowiązaniem, że nigdy „nie będę jej stosować, akceptować lub milczeć na jej temat”. Mundurowi rozmawiali na temat kampanii również z mieszkańcami miasta, wskazywali konsekwencje stosowania przemocy, udzielali rad w zakresie rozwiązywania problemów i przypinali do ich odzieży symboliczną wstążkę. Ponadto, w sobotę 3 grudnia br. odbyły się dyżury dzielnicowych dla osób szukających wsparcia i pomocy. Podczas „OTWARTYCH DRZWI” w Posterunku Policji w Dubeninkach oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gołdapi i Baniach Mazurskich można było uzyskać wsparcie w zakresie m.in. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej.

Przedsięwzięcia zostały zorganizowane w ramach programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z KPP Gołdap: „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie gołdapskim” dofinansowanemu przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

KPP Gołdap

Comments are closed.