Piotr Bartoszuk Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

Zarząd powiatu zatwierdził wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

Od 1 września 2023 r. obowiązki dyrektora pełnić będzie Pan Piotr Bartoszuk. To już druga kadencja dotychczasowego dyrektora.

Serdecznie gratulujemy! 

Comments are closed.