Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

informuje

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty konkursowe składane są poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 52 19 820, 89 52 19 827.

https://bip.warmia.mazury.pl/1636/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-integracji-europejskiej-oraz-rozwijania-kontaktow-i-wspolpracy-miedzy-spoleczenstwami.html

Comments are closed.