Wspieramy organizacje pozarządowe

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska odbyła dziś spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 45 tysięcy zł.

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 17 ofert, z czego dotacje otrzyma 15 projektów zgłoszonych przez 12 organizacji. Wsparciem objęte zostaną m.in. Zażynki w Lisach, Mini Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich, Program Stypendialny Aktywny Student, szkolenie sportowe pływaków, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną.

Starosta podziękowała każdej z organizacji za ich nieocenioną aktywność i lata wspaniałej działalności, podkreślając przy tym, jak ważną rolę w naszej lokalnej społeczności odgrywają ich działania.

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r_org

Comments are closed.