Ogólnopolskie obchody 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

W sobotę, 4 czerwca w Majątku Giże Marczak odbyły się ogólnopolskie obchody 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość była zorganizowana przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. W obchodach udział wziął starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wicestarosta Grażyna Barbara Senda oraz przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech. Podczas uroczystości Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP odznaczono Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

Fot. mł. chor. Tomasz Witkowski

Comments are closed.