Nagroda pierwszego stopnia w Konkursie Fox 2017

28 lutego 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi (jak również w całej Polsce) odbyła się XVII edycja konkursu języka angielskiego FOX. We wspólnych rywalizacjach wzięło udział 6 uczniów naszej szkoły. Test był dość wymagający, ponieważ sprawdzał nie tylko umiejętności językowe, ale także szeroko pojętą wiedzę o krajach anglojęzycznych. Tradycją konkursu są pytania dotyczące określonej na dany rok lektury, tym razem był to dramat William’a Shakespeare’a „The Tempest” („Burza”).

Ogromny sukces osiągnął jeden ze startujących – Filip Piech, który to uzyskał wynik bardzo dobry i co za tym idzie, nagrodę pierwszego stopnia (stanin 9 – najwyższy). Gratulujemy Filipowi osiągnięcia i mamy nadzieję, że na tym nie poprzestanie. Z ramienia szkoły konkurs koordynowała p. Maja Kowalewska.

W dniu 31 maja 2017r.  Filip Piech odebrał nagrodę w postaci książkowej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.  

KŚ, LO w Gołdapi

Comments are closed.